Bhutan's Jeugd Verlaat het Geluk - Op Zoek naar Hogere Inkomsten en Betere Levensstandaarden

Bhutan's Jeugd Verlaat het Geluk - Op Zoek naar Hogere Inkomsten en Betere Levensstandaarden jun, 4 2024

De Uitdaging van Bruto Nationaal Geluk

Bhutan, een klein Boeddhistisch koninkrijk verscholen in de Himalaya, staat wereldwijd bekend om zijn unieke ontwikkelingsfilosofie: bruto nationaal geluk (BNG). Deze benadering plaatst het welzijn van de bevolking boven economische groei, met een sterke nadruk op duurzame ontwikkeling, milieubescherming en het behoud van culturele tradities. Echter, ondanks deze nobele principes, kiezen steeds meer jonge Bhutanese ervoor om hun heil elders te zoeken, aangetrokken door de belofte van hogere salarissen en betere levensomstandigheden.

Een Massale Uittocht

Het fenomeen van jongeren die Bhutan verlaten, is alarmerend voor de overheid. In 2023 verlieten minstens 15.000 mensen het land, wat neerkomt op ongeveer 2% van de totale bevolking. Deze emigratiegolf zet toenemende druk op het land, dat zich tot dusver presenteerde als een bastion van tevredenheid. Op het eerste gezicht lijkt de hoofdstad Thimphu een model van welvaart, zonder zichtbare armoede, bedelaars of sloppenwijken. Maar de schijn bedriegt, want vooral jongeren ervaren de salarissen in Bhutan als te laag om hun dromen van een comfortabel leven te verwezenlijken, zoals het bezitten van een eigen huis of het maken van buitenlandse reizen.

Getuigenissen van een Vertrekkend Generatie

Kalpana Gurung, wiens nichtje binnenkort naar Australië vertrekt, verwoordt de trend treffend: 'Iedereen wil een goed salaris en een goed leven.' Dit sentiment wordt breed gedeeld onder de jeugd van Bhutan. Abel Dungana, een andere jongere, geeft aan vooral geïnteresseerd te zijn in de geavanceerde studiemogelijkheden in Australië, met name op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). Dit verlangen naar zelfverbetering en financiële stabiliteit drijft velen ertoe hun geboorteland achter zich te laten.

Gevolgen voor de Samenleving

Gevolgen voor de Samenleving

Demografische Uitdagingen

De massale exodus van jonge Bhutanese heeft verstrekkende gevolgen voor de samenleving. Premier Tshering Tobgay heeft zijn bezorgdheid uitgesproken over de dalende geboortecijfers, aangezien de meeste Bhutanese die naar het buitenland vertrekken jong zijn en geen kinderen krijgen. Dit demografische probleem bedreigt de toekomstige bevolkingsgroei van het land en kan leiden tot vergrijzing en een tekort aan arbeidskrachten.

Tekorten in Cruciale Sectoren

Naast de demografische uitdagingen, kampt Bhutan met ernstige tekorten aan personeel in verschillende cruciale sectoren, waaronder de overheid, scholen en de media. Vooral journalisten lijken in groten getale te emigreren, mogelijk aangetrokken door betere carrièremogelijkheden en een vrijere persomgeving in het buitenland. De beperkte persvrijheid in Bhutan kan een factor zijn die bijdraagt aan deze trend.

De Kracht van Educatie en Hoop voor de Toekomst

De Kracht van Educatie en Hoop voor de Toekomst

Deki Choden, oprichter van het Early Learning Centre, heeft een optimistischer kijk op de situatie. Ze gelooft dat deze migratiegolf een voorbijgaande fase is en dat jongeren uiteindelijk zullen inzien dat écht geluk niet alleen afhangt van materiële rijkdom. Haar school heeft het concept van bruto nationaal geluk geïntegreerd in het curriculum, waarbij kinderen worden onderwezen in het belang van welzijn en mindfulness.

Het blijft een uitdaging voor de Bhutanese overheid om een evenwicht te vinden tussen haar unieke ontwikkelingsfilosofie en de aspiraties van haar jonge bevolking. Het behoud van culturele waarden en milieubescherming moet hand in hand gaan met het creëren van economische kansen die aantrekkelijk zijn voor de jeugd. Alleen dan kan Bhutan erin slagen om zowel de tevredenheid als het welzijn van al zijn burgers te waarborgen, nu en in de toekomst.